עורך דין אריק ינאי
לייעוץ ראשוני צרו קשר

התקשרו 052-2824649
או השאירו פרטים:

עורך דין מחיקת חובות ביעילות ובמהירות המדריך המעודכן ל – 2023

תוכן עניינים

הליך מחיקת חובות, הידוע גם בכינויו המשפטי הפטר, פירושו מחיקתה של יתרת החובות שעדיין לא נפרעו על ידי חייב, על מנת שיוכל לפתוח דף חלק בחייו. במסגרת מדריך זה, יסביר עורך דין גביית חובות אריק ינאי על אודות הדרכים השונות למחיקת חובות. במסגרת המדריך יתוארו הליכי מחיקת חובות לבנקים, בהוצל"פ, וכן מחיקת חובות שאינה כרוכה בהיקלעות לחדלות פירעון (פשיטת רגל), שבמסגרתה ניתן לנהל משא ומתן עם נושים כחלק מהליכי חדלות הפירעון או במסגרת ההוצאה לפועל. יחד עם זאת, ראוי להדגיש כי מדובר במשא ומתן מורכב, שרצוי לערוך בסיוע עורך דין למחיקת חובות.

עורך דין מחיקת חובותמחיקת חובות במסגרת הליך חדלות פירעון

כאשר נקלע אדם למצב פיננסי שבמסגרתו התחייבויותיו עולות על שווים של נכסיו ולכן אין לו אפשרות לשלם את כל חובותיו, הוא יכול להגיש לביהמ"ש בקשה להוצאת צו שמכריז עליו כעל חדל פירעון. במסגרת זו, יפתח בית המשפט בהליכי מחיקת חובות. כחלק מהליך מחיקת החובות, יבוטלו כלל ההגבלות והעיקולים שננקטו נגד החייב, פרט לצו עיכוב יציאה מן הארץ. בנוסף, יוכל החייב לגרום לכך שכל הליך משפטי שמתנהל נגדו בבית המשפט, בבית הדין לעבודה ובהוצאה לפועל יעוכב. יש להעיר כי גם נושיו של החייב רשאים לפנות לבית המשפט בבקשה זו.

מחיקת חובות במסגרת הליך חדלת פירעון – צווי ההפטר השונים

במסגרת הליך מחיקת חובות, יכול בית המשפט להוציא מגוון סוגים של צווי הפטר המשתנים בתנאיהם ובהשלכותיהם על החייב:

הפטר חלוט – הפטר חלוט הינו צו הפטר המעניק לחייבים פטור מלא ומוחלט מכל החובות שלהם. בקשה לקבלת הפטר חלוט תוגש על ידי החייב או מי מטעמו , רק לאחר :

 • חלפו שישה חודשים ביום בו ניתן צו כינוס נכסים
 • בקשה להפטר חלוט תוגש בסמוך לקיומה של אסיפה הנושים (באסיפת הנושים דנים ומחליטים הנושים בהצעה לפשרת החייב)
 • במועד סמוך לאחר  הכרזתו   כבעל חדלות פירעון ( פושט רגל )    .
 • בית המשפט המחוזי  יבחן  אם בקשתו של החייב  לקבלת צו הפטר  כנה ואמיתית ( תום לב ) והוא אכן מעוניין לפתוח בדף חדש בחייו

 

הפטר מותנה – בניגוד להפטר החלוט, ההפטר המותנה מהווה מצב ביניים. 
במסגרת מצב זה, בית המשפט יקבע שהחייב יקבל את ההפטר החלוט המיוחל לאחר קיום הליך נוסף בלבד.
במסגרת ההפטר המותנה, יתנה בית המשפט את מתן ההפטר בפעולות שונות מצד החייב. למשל, יכול ההפטר להיות מותנה בתשלומם של חובותיו של המבקש בהתאם למסוגלות הכלכלית שלו. בדרך כלל, הפטרים מותנים קובעים כי החייבים יקבלו הפטר חלוט אך ורק אם יעמדו בצווי תשלומים עבור נושיהם, שיוטלו עליהם במסגרת הסכמים שייחתמו עמם במהלך אסיפת נושים,  במידה שהחייבים יעמדו בנטל זה, הם יזכו בהפטר חלוט.

בשונה מפקודת פשיטת הרגל, חוק חדלות פירעון מאפשר לחייב להציע הסדר חוב בשיעור הנופל משלושים אחוזים מחובותיו. כלומר, במצבים שבהם חייבים אשר צברו חוב בהיקף גדול ופקודת פשיטת הרגל לא סיפקה להם מענה מפני שלא יכלו לגייס כסף בשיעור העולה על שלושים אחוזים מסך חובותיהם, כיום הם רשאים לפנות לבית המשפט בהתאם לחוק חדלות פירעון, על מנת שיוצע להם הסדר שתואם את מסוגלותם הפיננסית. חשוב להיעזר בשירותיו של עורך דין חדלות פירעון מומחה, שיסייע לכם למצות את זכויותיכם.

עורך דין אריק ינאי
לייעוץ ראשוני התקשרו
04-8622248 או השאירו פרטים:

מחיקת חובות בהוצאה לפועל - עורך דין אריק ינאי

חובות שאינם ניתנים למחיקה

סעיף 175 לחוק חדלות פירעון קובע כי ישנם סוגים של חובות שעבורם אין אפשרות לקבל הפטר. עם סוגי חובות אלה ניתן למנות –

 • תשלומים עונשיים – המדובר בתשלומים שהוטלו על חייבים על ידי רשויות המדינה בעקבות הפרתו של חוק. הדוגמה המובהקת ביותר לתשלום עונשי הינה קנס.
 • חובות שנוצרו בשל עבירות גניבה, עבירות מרמה, עבירות מין או עבירות אלימות חמורות.
 • חוב מזונות – הכוונה היא לחובות מזונות אשר הוטלו במסגרת פסקי דין.

בנסיבות חריגות שמצדיקות זאת, רשאי בית המשפט להורות כי ההפטר שהתקבל יחול על חובות אלה. בנסיבות האמורות, רשאי בית המשפט להתנות את החלתו של ההפטר בתנאים הבאים:

 • תשלום קנס, ריבית או כל תשלום אחר בגין אי תשלומם של תשלומים עונשיים שהוטלו או נוספו במועד שקדם למתן צו פתיחת ההליכים במועד.
 • תשלום חוב מזונות שניתן במסגרת פסק דין.
 • כמו כן, רשאי בית המשפט להורות כי ההפטר לא יחול על חוב בגין פיצויים על פי חוק העונשין (נפגעי עבירה), וזאת במידה שמצא כי הדבר מוצדק עקב מהותה של העבירה שבגינה הוטלו אותם פיצויים, נסיבותיה או חומרתה.

מחיקת חובות בהוצאה לפועל

הליך מחיקת חובות במסגרת הוצאה לפועל נועד למעשה לאפשר לחייבים מוגבלים באמצעים אשר עומדים בתנאים הרלוונטיים לקבל צו מחיקת חובות (צו הפטר) אשר מוחק את חובותיהם ומאפשר להם לפתוח דף נקי בחייהם הכלכליים בתום ההליך. על מנת לקבל צו הפטר במסגרת הוצאה לפועל, יש לעמוד במספר תנאים –

עורכי דין מחיקת חובות יסייעו לכם להבטיח את זכויותיכם אל מול ההוצאה לפועל, על מנת שתוכלו לפתוח דף חדש בחייכם הכלכליים בהקדם האפשרי.

סיכום :התנאים שעל החייב לעמוד כדי צו למחיקת חובות

פירוט התנאים :

חייב יוכל להגיש בקשה להפטר בהוצאה לפועל רק לאחר :

 •  חייב מוגבל במשך ארבע שנים לכל הפחות, אשר ממלא אחר צו תשלומים;
 •  אין לחייב רכוש שניתן למכור לשם תשלום החוב (וכפועל יוצא, לא הוגשה נגדו תביעה לפינוי מושכר).

על מנת שחייב יעמוד בתנאי להגשה בקשה להפטר  עליו להיות מוכרז כמוגבל באמצעים אם לא הוכרז עליו להגיש בקשה להיות מוכרז כחייב מוגבל באמצעים , ישנן שתי  אפשרויות בהוצאה לפועל   העמודות לרשות  החייבים .

 •  לאחר יום 5.9.2019, רק חייבים מוגבלים באמצעים למשך תקופה של ארבע שנים יוכלו להגיש את הבקשה;
 • לפני יום 5.9.2019, יוכלו החייבים להגיש את הבקשה אף אם טרם מלאו ארבע שנים. אף על פי כן, חייבים שלא הוכרזו כמוגבלים באמצעים לא יוכלו לפנות לאפיק זה של קבלת הפטר בהוצאה לפועל.

חייב שקיבל הפטר בהוצאה לפועל , פטור מכל חוביותיו ,  למעט חובות של :

 • קנסות
 • חובות מזונות
 •    חובות אשר נוצרו במרמה

עו"ד מחיקת חוב לבנקים

חובות כספיים כלפי הבנק עשויים לגרום לסיטואציות לא נעימות ולפגוע בשקט הנפשי שלכם. אף על פי כן, יש לזכור כי חובות כלפי בנקים לא נוצרים מאליהם, ותכנון פיננסי נכון תוך נקיטה בצעדי מנע יאפשרו לכם למנוע את צבירתם של חובות מלכתחילה ולהקטין חובות קיימים. אף על פי כן, ברי כי לעתים חוב כלפי הבנק הוא בלתי נמנע. ישנן תקופות רוויות הוצאות, כמו רכישת דירה, קיום אירועים משפחתיים או טיפולים רפואיים, שמביאים לסחרור פיננסי שקשה לצאת ממנו.

לכן, במידה שנקלעתם לחובות מול הבנק, כדאי לפתוח באופן מידי בהליכי מחיקת חובות, וזאת כדי לצמצם ככל הניתן את הנזקים על מנת לשוב לשגרת חייכם. חשוב להדגיש כי ניהול של משא ומתן מול גופים עוצמתיים כמו בנקים מצריך היכרות מעמיקה עם החוק והפסיקה הרלוונטיים, כמו גם יכולת ניהול משא ומתן מורכב מבחינה פיננסית. בתור גוף פיננסי, מטרתו העיקרית של הבנק הינה להבטיח כי הכספים שמסר כהלוואות יושבו אליו בסופו של דבר. לאור האמור לעיל, חשוב להתייעץ עם עורך דין מחיקת חובות מקצועי המתמחה בדיני בנקאות על מנת שיסייע לכם להתנהל מול הבנק ולצאת מהר ככל האפשר מהמשבר הפיננסי שפקד אתכם.

לסיכום

מאחורי עורך דין חובות אריק ינאי שנים של ניסיון בניהול תיקי חדלות פירעון (פשיטת רגל) משני צדי המתרס, הן כבא כוח החייבים והן כבא כוח נאמן מטעם המדינה. במרוצת השנים, ליווה עו"ד ינאי הליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון מורכבים ופעל במקצועיות על מנת להשיג עבור לקוחותיו את התוצאות המשפטיות האופטימליות. לתיאום פגישת היכרות ולקבלת מידע נוסף, מלאו את פרטיכם בטופס צור קשר.

שיתוף:

שירותי המשרד

נושאים קשורים

צרו קשר לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 052-2824649 או השאירו פרטים:

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות התקשרו
052-2824649
או השאירו פרטים:

באתר זה נעשה שימוש בקבצי cookies. המשך גלישתך באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש והפרטיות באתר