עורך דין חדלות פירעון כל מה שצריך לדעת כדי לצאת מהחוב

עורך דין אריק ינאי
לייעוץ ראשוני צרו קשר

התקשרו 052-2824649
או השאירו פרטים:

הקראת הכתבה :

תוכן עניינים

כתוצאה מסביבה פיננסית של ריביות אפסיות, בעשור האחרון נקלעו ישראלים רבים לחובות כספיים. בנוסף לכך, אלפי עסקים מצאו את עצמם נסגרים בעקבות משבר הקורונה והביאו את בעליהם אל סף חדלות הפירעון. למרות הקונוטציה השלילית שמונחים כמו חדלות פירעון ו- פשיטת רגל עלולים לעורר, הליך פשיטת הרגל נועד בראש ובראשונה לאפשר לחייב לשקם את חייו ולהתחיל מחדש.

עורך דין חדלות פירעון אריק ינאי עוסק בדיני חדלות פירעון ופשיטת רגל. משרד עורכי דין אריק ינאי, מתמחה במחיקת חובות באמצעות שימוש בכלים משפטיים מתאימים שגובשו על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח- 2018 לסייע לחייבים לזכות בהפטר בעת תום הליך חדלות הפירעון  (פשיטת הרגל).

 צוות המשרד שלנו מחויב לנהל כל תיק בתשומת לב ועיון על מנת לגבש את מפת הדרכים הראויה ביותר עבורכם.

במסגרת מדריך זה עו"ד אריק ינאי יסביר אודות הליך חדלות הפירעון, על המסגרת החוקית שמכוחה הוא מתבצע יספק מידע מקיף אודות הביורוקרטיה הכרוכה ,ויעניק  עצות מעשיות בנוגע לפעולות שיש לנקוט בהן במצבים של פשיטת רגל. תחילה, ראוי להדגיש כי משמעותם של המונחים חדלות פירעון , פשיטת רגל זהה, ומטרתה לאפשר לחייב לפתוח דף חדש.

התמודדות עם מצוקה כלכלית וחדלות פירעון

חוסר היכולת לשלם חשבונות ולמצוא מקורות מימון מהווה אתגר לא קטן בעבור משפחות רבות, בלשון המעטה. בין אם בגלל יוקר המחיה בארץ או בגלל ניהול כספי לקוי, ככל שחולף הזמן יותר זוגות צעירים מוצאים את עצמם זקוקים לעזרה בהתמודדות עם חובות. רבים מהם פונים לקבלת סיוע מעורך דין חדלות פירעון, ושוקלים לפתוח בהליכים משפטיים. חשוב להבין היטב את ההשלכות של תהליך חדלות הפירעון, בטרם ננקטים צעדים דרסטיים בעלי השלכות מרחיקות לכת על אורח החיים. ייעוץ משפטי מקצועי מעורך דין מומחה ובעל ניסיון, כמו עו"ד אריק ינאי, יכול לסייע בהערכת המצב ובבחירת האפשרות הטובה ביותר עבור כל משפחה. חשוב לפעול בזהירות והאחריות המתבקשת בנושא רגיש זה.

מהן המטרות של חוק חדלות פירעון?

חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי (תשע"ח, 2018) נולד על מנת לשרת שלוש מטרות:

 • מתן הזדמנות חדשה לאדם החייב – חוק חדלות הפירעון נועד לאפשר לחייבים שנקלעו לקשיים כלכליים לארגן מחדש את העניינים הכלכליים שלהם ולשקם את מצבם. באמצעות הליך חדלות פירעון החייב יכול לקבל הקלות בתשלומים ופריסת חובות, ובכך להימנע מפשיטת רגל ולשפר את מצבו הפיננסי. החוק מכיר בכך שלעיתים אנשים נקלעים לקשיים בתום לב ומנסה לתת להם הזדמנות להתאושש ולהמשיך בחיים כלכליים תקינים. כך, החייב מקבל את האופציה להתחיל מחדש.
 • הגדלת החוב שנפרע כלפי הנושים – מטרה נוספת של חוק חדלות הפירעון היא להגן על הנושים של החייב ולמזער נזקים במקרה של חדלות פירעון. הליך מסודר של חדלות פירעון מונע מן הנושים להתחרות על גביית החובות שמגיעים להם ומבטיח חלוקה הוגנת ושוויונית של נכסי החייב בין כלל הנושים. כך נמנע מצב שבו נושה אחד או קבוצת נושים מקבלים תשלום מלא על חשבון שאר הנושים. חוק זה שומר על זכויות הנושים.
 • ייעול הליכי גביית חובות ומימוש נכסים – חוק חדלות הפירעון קובע כללים ברורים ויעילים לטיפול בנכסי החייב, מימושם וחלוקת התמורה בין הנושים. בכך הוא מייעל ומזרז תהליכים של גביית חובות ומימוש נכסים שאחרת היו נמשכים זמן רב וכרוכים בהוצאות מיותרות ובזבוז של משאבים. החוק קובע לוחות זמנים מחייבים והליכים ברורים המאפשרים סגירה יעילה של התיק בטווח זמן סביר, לטובת הנושים והחייב כאחד.

מהם היתרונות של הליך חדלות פירעון עבור חייבים?

להליכי חדלות פירעון יש מספר יתרונות מרכזיים  בין היתר , הקלת בנטל החובות, עצירת הליכים משפטיים ף אפשרות למחיקת חובות , ושיקום המצב הכלכלי:

 • הקלה בנטל החובות – הליכי חדלות פירעון מאפשרים לחייבים לקבל הנחות, הקלות ופריסת תשלומים בנוגע לחובות שצברו. במקום להתמודד עם תביעות, עיקולים והוצאה לפועל אשר יקשו עליהם לפרוע את מלוא החובות, החייבים יכולים לשלם סכומים נמוכים יותר או בקצב איטי יותר. כך ניתנת להם הזדמנות לייצב את מצבם הכלכלי. חדלות הפירעון מקלה באופן משמעותי על הנטל הכבד של החובות.
 • עצירת הליכים משפטיים – פתיחת הליך חדלות פירעון מובילה להקפאת הליכים משפטיים נגד החייבים, כמו תביעות, עיקולים וכדומה. כל עוד מתנהל ההליך, החייבים זוכים להגנה מפני צעדים משפטיים שעשויים להינקט נגדם על ידי הנושים. באופן הזה הם מקבלים פרק זמן לארגן מחדש את ענייניהם, מבלי שהאיום המשפטי מרחף מעליהם ומשפיע עליהם – הן ברמה הנפשית והן על ההתנהלות היומיומית.
 • אפשרות למחיקת חובות – במקרים מסוימים, חדלות הפירעון מאפשרת מחיקה חלקית או מלאה של יתרת החובות, בכפוף לאישור בית המשפט. זוהי הטבה משמעותית עבור חייבים שאין להם את היכולת לפרוע את כל החובות שלהם. מחיקת החוב נותנת להם הזדמנות להתחיל מחדש ללא נטל העבר.
 • שיקום המצב הכלכלי – חדלות הפירעון נותנת לחייבים הזדמנות לייצב את מצבם ולשקם את המצב הכלכלי שלהם. בזכות הקלות בתשלומים, הפסקת הליכים משפטיים ואופציה למחיקת חובות, החייבים יכולים להתאושש ולחזור לתפקד מבחינה כלכלית. חדלות פירעון יכולה להיות נקודת מפנה חיובית עבורם.

עורך דין לענייני חדלות פירעון - מהם ארבעת השלבים בהליך ?

ככלל, ישנם ארבעה שלבים מרכזיים שעובר אדם במסגרת הליך פשיטת רגל:

 1. השלב הראשון – הגשת בקשה ואיסופם של מסמכים רלוונטיים

  במסגרת שלב זה יש להכין את בקשת חדלות הפירעון ולאסוף את המסמכים הנלווים לה. ברגע שהתגבשה החלטה להתחיל בהליך פשיטת הרגל ושיקום כלכלי של החייב, חובה להיערך אליו בהתאם ולהגיש את הבקשה לגורמים הרלוונטיים. חשוב במיוחד להקפיד על דיוק רב המסגרת הגשתה של הבקשה והכנתה, וזאת מפני שבקשות שאינן מפורטות דיין או שאינן מגובות במסמכים עלולות להידחות.

 1. השלב השני – קבלת צו תשלומים

  לאחר שהוגשה הבקשה, בית המשפט ייתן לחייב צו תשלומים אשר כולל את כלל החובות הקיימים שלו. יש להקפיד שגובהם של התשלומים יתאים ליכולתו הכלכלית של החייב, כך שיוכל להחזיר את ההלוואה ולעמוד בתשלומים החודשיים.

 1. השלב השלישי – ניהול ההליך המשפטי בסיועו של עורך דין הסדר חובות

  לאחר שהוגשה בקשת פשיטת הרגל וניתן צו התשלומים, ייקבע מועד לדיון בביהמ"ש בבקשה, אשר במסגרתו תיבחנה בקשותיו של החייב. בשלב זה יוזהר החייב כי עליו לנהוג בתום לב וכי אם לא יעמוד בחובה זו, בית המשפט יהא רשאי לדחות את בקשתו.

 1. השלב הרביעי – קבלת הפטר

  עם תום הדיונים בבית המשפט, יקבל החייב צו הפטר, קרי צו הפוטר אותו מחובותיו (מכולם או מקצתם), בהתאם לנסיבות המקרה ולשיעור החובות.

עורך דין אריק ינאי
לייעוץ ראשוני התקשרו
04-8622248 או השאירו פרטים:

הרפורמה החוקית בנושא חדלות פירעון

בשנת 2019 הועברה בחוק רפורמה כללית מקיפה, אשר במרכזה עמדה השאיפה לייעל ולקצר את ההליכים הביורוקרטיים שנלווים לפשיטת רגל. רפורמה זו עוגנה בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע”ח-2018, והביאה לקיצור משמעותי במשכו של ההליך ובייעול של הליך הטיפול בבקשות.

 כחלק מרפורמה זו, הבחין המחוקק לראשונה בין חוב כספי הנמוך ממאה וחמישים אלף שקלים לבין חוב כספי שעולה בערכו על מאה חמישים אלף שקלים, בנוסף לכך, החלק הארי מן הטיפול בבקשות עברו תהליך דיגיטציה שמאפשר לחסוך זמן ואנרגיה באמצעות הגשת הבקשות אונליין.

אילו הגבלות תוטלנה על חייבים לאחר מתן הצו לפתיחת הליך חדלות הפירעון?

לאחר מתן הצו לפתיחת הליך חדלות פרעון, ייאלצו החייבים במשך לעמוד בתשלומים אשר נקבעו לגביהם, עד למועד הדיון בבית המשפט ולבחינת בקשת ההפטר.

במשך תקופה זו יהיה על החייבים להוכיח את עצמם, ותוטלנה עליו מספר הגבלות, שתעמודנה בעינן עד למועד שבו יינתן ההפטר. עם הגבלות אלה ניתן למנות:

 • צו עיכוב יציאה מן הארץ – במועד ההמתנה להחלטתו של בית המשפט, החייב לא יורשה לעזוב את שטחי מדינת ישראל.
 • הגבלות שונות על השימוש באשראי והגבלות בפתיחת חשבון בנק.
 • הגשתם של דוחות דו חודשיים למינהל המיוחד – לאחר שיינתן הצו, ימונה מנהל מיוחד עבור החייב שתפקידו יהיה בחינת המצב הכלכלי שלו. במהלך התקופה שבה ימתין החייב להחלטתו של בית המשפט, הוא יידרש להמציא לאותו מנהל דוחות אחת לחודשיים על אודות מצבו הפיננסי.
 • הפניית הדואר של החייב לגורם אשר ייקבע ע"י ביהמ"ש – בסמכותו של בית המשפט לקבוע שכלל הדואר אשר ממוען לחייב יועבר ישירות לכונס הנכסים הרשמי במידה שמונה כזה או לידיו של המנהל המיוחד. הגבלה זו מאפשרת לגורמים הרלוונטיים לעמוד על טיב מצבו הפיננסי של החייב.
 • עמידה בדרישת תום הלב מצד החייב – כפי שציינו לעיל, חייבים מוזהרים בחובת תום לב שכוללת חובה לדווח על מצבם האמיתי של רכושו ונכסיו. מטרתו של הליך פשיטת הרגל היא אמנם להביא לשיקומו של החייב, אולם יש לשקף את המצב הפיננסי שלו נכוחה על מנת שחובותיו יושבו לנושיו.

משמעותו של הפטר (פטור מחובות) בהליכי חדלות פירעון

קבלת ההפטר היא השלב הסופי והאחרון בכל הליך חדלות פירעון. לאור העובדה שמבחינת החייב המדובר בתוצאה האידיאלית, חשוב להיעזר בשירותיהם של עורכי דין פשיטת רגל מנוסים על מנת להבטיח את קבלתו של הצו. צו ההפטר מעניק לחייבים פטור מלא מחובותיהם, לאחר שהראו כי שילמו לנושיהם את הסכומים שנקבעו לגביהם בטרם הדיון בבקשת פשיטת הרגל.

ישנם שני סוגים מרכזיים של צווי הפטר. הסוג הראשון מכונה צו הפטר מותנה, ומשמעותו הינה כי ההפטר המוחלט יינתן לחייבים אך לאחר שיעמדו בכלל דרישות התשלומים שנקבעו בעניינם. כך, ככל שיוכיחו החייבים כי הם עומדים בהתחייבויותיהם, יסיר בית המשפט בהדרגה את כלל ההגבלות שהטיל עליהם. לאחר שיסיימו החייבים לשלם את התשלומים שנקבעו לגביהם, כונס הנכסים הרשמי יגיש לבית המשפט הודעה מתאימה בעניין, שאחריה ייכנס לתוקפו הפטר חלוט. לעומת זאת, במידה שהחייבים לא יעמדו באחד התנאים שקבע בית המשפט בעניינם, הצו המותנה עשוי להתבטל, והחייבים יאבדו את שהשיגו עד למועד הביטול. לאור זאת, חשוב להקפיד על מילוי מלא של כלל הוראותיו של הצו עד שיתקבל פטור חלוט.

עורך דין חדלות פירעון - משרד עו''ד חדלות פירעון אריק ינאי חיפה

הסוג השני נקרא צו הפטר חלוט, שמהווה צו סופי. צו ההפטר החלוט יינתן על פי רוב עם סיומו של הדיון בביהמ"ש וההכרזה על החייבים כעל פושטי רגל. ברגע קבלתו של צו ההפטר החלוט, כלל ההליכים בעניינים של החייבים יבואו לידי סיום, וההגבלות שהוטלו עליהן יוסרו. במועד קבלת צו ההפטר החלוט, יהיה על החייבים להמציא העתק של ההחלטה לכלל נושיהם וללשכת ההוצאה לפועל שבה התקיימו נגדם ההליכים השונים והוטלו עליהם הגבלות כמו הגבלת רישיון הנהיגה שלהם וכיוצא באלה. ראוי להדגיש כי צו הפטר חלוט יכול לשמש כהגנה בכל הליך משפטי שיתנהל נגד החייב בגין חובות שעמדו לו לפני קבלתו של הצו.

מתן ההפטר בהליך חדלות פירעון – תוצאות ומשמעויות

לאחר שייתן בית המשפט את צו ההפטר, יפתח החייב דף חדש, וכלל ההגבלות שהטילו עליו הלשכה להוצאה לפועל ובית המשפט יאבדו את תוקפן. במילים פשוטות, צו ההפטר מאפשר לחייב להשתקם ולצאת לדרך כלכלית חדשה. לאחר קבלת צו ההפטר, יוכל החייב לפתוח חשבון בנק, למחוק חובות שקדמו למועד מתן הצו ולהחזיק בפנקס צ'קים.

ייעוץ משפטי בחדלות פירעון – הכרחי להצלחת התהליך  בבחירת עורך דין מומחה לחדלות פירעון

לעיתים בחיים עולות סיטואציות כלכליות קשות הדורשות חשיבה יצירתית כדי להתמודד עמן. מצב של חדלות פירעון הוא אחד האתגרים הגדולים ביותר שאדם עלול להיתקל בו מבחינה כלכלית. במקרים כאלה, עורך דין מנוסה בתחום חדלות הפירעון יכול לספק הכוונה ותמיכה חיוניות כדי לעבור את התהליך בהצלחה. זה רק חלק קטן מהנושאים שבהם עורך הדין יכול לקחת חלק במסגרת התהליך:

 • בניית תוכנית עבודה יעילה – תהליך חדלות פירעון הוא מורכב ומאתגר. עורך דין מנוסה יכול ללוות את החייב בבניית תוכנית עבודה יעילה שמותאמת למטרות ולצרכים האישיים שלו. ראשית, יש להגדיר את המטרות בבירור – האם מדובר בשיקום כלכלי, הפחתת חובות או הסדר אל מול נושים. בהתאם, יש לבנות אסטרטגיה צעד אחר צעד שתכלול איסוף מידע, מיפוי נכסים והתחייבויות, בחינת חלופות אפשריות ועריכת תחזית תזרים מזומנים. עורך הדין ילווה בגיבוש החלטות קריטיות כגון מכירת נכסים, קיצוץ בהוצאות ופנייה לגופים רלוונטיים. בנוסף, תוכנית העבודה צריכה לכלול לוח זמנים ברור ואבני דרך למעקב אחר התקדמות. ייעוץ משפטי איכותי יבטיח תוכנית עבודה יעילה ואפקטיבית.
 • ניהול משא ומתן מול נושים – אחד האתגרים העיקריים בחדלות פירעון הוא המגע עם הנושים. עורך דין מקצועי יכול לסייע בניהול משא ומתן אפקטיבי עמם. תחילה, הוא יעזור באיסוף מידע על הנושים ועל סוגי החובות. לאחר מכן, עורך הדין יסייע בניתוח האינטרסים והעמדות של כל צד ויגבש אסטרטגיית מיקוח. בשלב המשא ומתן, עורך הדין ידריך את החייב ויעזור לו להתנהל בצורה הטובה ביותר. עורך דין בעל ניסיון יודע כיצד לזהות את ההזדמנויות ולהגיע לפשרות והסדרים מיטביים. אין ספק כי ליווי של עורך דין יוביל לתוצאות טובות יותר במשא ומתן עם הנושים.
 • הפחתת מגבלות בתהליך – הליך חדלות פירעון עלול להוביל להטלת מגבלות שונות כמו עיקולים, שלילת רישיונות ופגיעה באשראי. עורך דין מקצועי יכול לסייע במזעור נזקים אלה באמצעות פעולות יזומות וייצוג משפטי. בתחילת התהליך הוא יפעל מול הרשויות לדחיית סנקציות, תוך הצגת לוחות זמנים ותוכניות עבודה. בהמשך, עורך הדין ילווה את החייב בהגשת בקשות מנומקות לביטול או צמצום סנקציות בהתאם להתקדמות בתהליך. כמו כן, הוא יסייע בניהול משא ומתן עם נושים למניעת עיקולים ותביעות משפטיות. בזכות ניסיון וידע משפטי, עורך דין יכול לצמצם באופן משמעותי את המגבלות והנזקים לאורך כל תהליך חדלות הפירעון.
 • שמירה על זכויות ואינטרסים – עורך דין מקצועי בתחום חדלות פירעון ידאג לייצג ולשמור על הזכויות והאינטרסים של החייב במהלך התהליך. באמצעות ידע משפטי עדכני הוא יבטיח קבלת יחס הוגן מנושים וגופים רשמיים. בנוסף, הוא יפעל למניעת התנכלויות או ניצול לרעה של המצב הכלכלי. עורך הדין ידאג גם ליידע את החייב בנוגע לזכויות והטבות בתחומים רלוונטיים למצב של חדלות פירעון. יתר על כן, עורך הדין ילווה משפטית את החייב בכל הליך מול רשויות וגופים שונים. שיקול הדעת וכישורי הייצוג האיכותיים של עורך הדין יעזרו לו להבטיח תהליך הוגן תוך שמירה מירבית על הזכויות והאינטרסים.

הסדר חוב בהליך חדלות פירעון 

הסדר חובות הינו הליך אלטרנטיבי לחדלות פירעון שמאפשר לחייבים להתדיין עם נושיהם (בין אם מדובר בבנקים ובין אם מדובר בנושים אחרים),  בנוגע לחובותיהם. הליך זה נועד לאפשר לחייבים להגיע להסדרים מול נושיהם מחוץ לכותלי ביהמ"ש ולאפשר להם להשתקם ולפתוח דף חדש. על פי רוב, הסדרי חוב מיטיבים עם חייבים, מפני שהם מאפשרים להם לצמצם את חובותיהם ללא התערבותו של בית המשפט.

מתי נבחר מסלול הסדר חוב על פני חדלות פירעון?

עורך דין פשיטת רגל יידע להכווין את הלקוח שלו למסלול המשפטי הנכון ביותר עבורו. על פי רוב, בחירה במסלול הסדר חוב עדיף כאשר החייב מחזיק בנכסים שהוא עלול לאבד אם ייקלע לחדלות פירעון. בנוסף לכך, הסדר חוב מאפשר לחייבים להתמקח עם נושיהם מתוך עמדת כוח, וזאת מפני שבמסגרת זאת נוטים הנושים להסכים למחוק חלק נרחב יותר מן החובות בתמורה להבטחת תשלום חלקי שלהם. יתרון נוסף של הסדר חוב על פני חדלות פירעון טמון בעובדה שההליך כולו מתנהל מחוץ לכותלי בית המשפט, כך שלא מוטלות על החייבים הגבלות פיננסיות שונות. אף על פי כן, ראוי להדגיש כי הבחירה אם לנקוט במסלול של חדלות פירעון או הסדר חוב תלויה בעובדות המקרה הספציפיות, כך שיש לסמוך על שיקול דעתו של עורך הדין שמטפל בבקשה.

חדלות פירעון של חברה

הליך פשיטת רגל של חברה בע"מ דומה במהותו להליך פשיטת רגל של אדם פרטי. השוני המרכזי בין שני המסלולים הוא כי פשיטת רגל של חברה מביאה למעשה לפירוקה. לאחר שתוגש בקשה לפשיטת רגל ופירוקה של החברה, בית המשפט ידון בנתונים ובמסמכים שהובאו לפניו. במידה שיתרשם כי על החברה לחדול מלהתקיים, הוא ימנה עבורה מפרק שימצה את ההליכים מול נושיה ויחל בפירוקה. מתפקידו של המפרק הממונה לכנס את נכסי החברה ולחלקם בין נושיה. עם סיום הליך כינוס הנכסים יפנה הממונה לביהמ"ש, שייתן צו סופי לפירוק החברה.

מתי רצוי לפנות לעורך דין חדלות פירעון?

כפי שפורט לעיל, הליך פשיטת הרגל הוא הליך משפטי לכל דבר, שמחייב פניה לערכאות והגשת מסמכים, דוחות ותצהירים. בשנים האחרונות התגבר בצורה משמעותית העומס המוטל על מערכת המשפט, שמקשה על ניהול תיקים מבלי להסתייע בשירותם של בעלי מקצוע מומחים שמכירים את המערכת מקרוב. עורכי דין חדלות פירעון מנוסים וותיקים בקיאים בניהול הליכים פשיטת רגל ושיקום חייבים. כתוצאה מכך, יסייעו עורכי דין אלה להכין ולהגיש בקשות פשיטת רגל מנומקות ומפורטות המלוות בכלל הנספחים הנדרשים על מנת למצות את זכויותיהם של לקוחותיהם.

חשוב במיוחד לדקדק בכלל המסמכים אשר מוגשים לפתחו של בית המשפט, כדי למנוע מצבים של טעויות שעלולים להביא לדחיית הבקשה מטעמים טכניים או מהותיים. פרט לאמור לעיל, על פי רוב עורך דין גבייה או עו"ד חדלות פירעון  הוא משפטן מנוסה ומקצועי, המכיר את הביורוקרטיה המשפטית על בוריה ובקיא בכלים המשפטיים שיאפשרו לו להביא את לקוחותיו לתוצאה הטובה ביותר במסגרת הליך פשיטת רגל. 

ייעוץ משפטי בחדלות פירעון – הכרחי להצלחת התהליך  בבחירת עורך דין מומחה לחדלות פירעון

לעיתים בחיים עולות סיטואציות כלכליות קשות הדורשות חשיבה יצירתית כדי להתמודד עמן. מצב של חדלות פירעון הוא אחד האתגרים הגדולים ביותר שאדם עלול להיתקל בו מבחינה כלכלית. במקרים כאלה, עורך דין מנוסה בתחום חדלות הפירעון יכול לספק הכוונה ותמיכה חיוניות כדי לעבור את התהליך בהצלחה. זה רק חלק קטן מהנושאים שבהם עורך הדין יכול לקחת חלק במסגרת התהליך:

 • בניית תוכנית עבודה יעילה – תהליך חדלות פירעון הוא מורכב ומאתגר. עורך דין מנוסה יכול ללוות את החייב בבניית תוכנית עבודה יעילה שמותאמת למטרות ולצרכים האישיים שלו. ראשית, יש להגדיר את המטרות בבירור – האם מדובר בשיקום כלכלי, הפחתת חובות או הסדר אל מול נושים. בהתאם, יש לבנות אסטרטגיה צעד אחר צעד שתכלול איסוף מידע, מיפוי נכסים והתחייבויות, בחינת חלופות אפשריות ועריכת תחזית תזרים מזומנים. עורך הדין ילווה בגיבוש החלטות קריטיות כגון מכירת נכסים, קיצוץ בהוצאות ופנייה לגופים רלוונטיים. בנוסף, תוכנית העבודה צריכה לכלול לוח זמנים ברור ואבני דרך למעקב אחר התקדמות. ייעוץ משפטי איכותי יבטיח תוכנית עבודה יעילה ואפקטיבית.
 • ניהול משא ומתן מול נושים – אחד האתגרים העיקריים בחדלות פירעון הוא המגע עם הנושים. עורך דין מקצועי יכול לסייע בניהול משא ומתן אפקטיבי עמם. תחילה, הוא יעזור באיסוף מידע על הנושים ועל סוגי החובות. לאחר מכן, עורך הדין יסייע בניתוח האינטרסים והעמדות של כל צד ויגבש אסטרטגיית מיקוח. בשלב המשא ומתן, עורך הדין ידריך את החייב ויעזור לו להתנהל בצורה הטובה ביותר. עורך דין בעל ניסיון יודע כיצד לזהות את ההזדמנויות ולהגיע לפשרות והסדרים מיטביים. אין ספק כי ליווי של עורך דין יוביל לתוצאות טובות יותר במשא ומתן עם הנושים.
 • הפחתת מגבלות בתהליך – הליך חדלות פירעון עלול להוביל להטלת מגבלות שונות כמו עיקולים, שלילת רישיונות ופגיעה באשראי. עורך דין מקצועי יכול לסייע במזעור נזקים אלה באמצעות פעולות יזומות וייצוג משפטי. בתחילת התהליך הוא יפעל מול הרשויות לדחיית סנקציות, תוך הצגת לוחות זמנים ותוכניות עבודה. בהמשך, עורך הדין ילווה את החייב בהגשת בקשות מנומקות לביטול או צמצום סנקציות בהתאם להתקדמות בתהליך. כמו כן, הוא יסייע בניהול משא ומתן עם נושים למניעת עיקולים ותביעות משפטיות. בזכות ניסיון וידע משפטי, עורך דין יכול לצמצם באופן משמעותי את המגבלות והנזקים לאורך כל תהליך חדלות הפירעון.
 • שמירה על זכויות ואינטרסים – עורך דין מקצועי בתחום חדלות פירעון ידאג לייצג ולשמור על הזכויות והאינטרסים של החייב במהלך התהליך. באמצעות ידע משפטי עדכני הוא יבטיח קבלת יחס הוגן מנושים וגופים רשמיים. בנוסף, הוא יפעל למניעת התנכלויות או ניצול לרעה של המצב הכלכלי. עורך הדין ידאג גם ליידע את החייב בנוגע לזכויות והטבות בתחומים רלוונטיים למצב של חדלות פירעון. יתר על כן, עורך הדין ילווה משפטית את החייב בכל הליך מול רשויות וגופים שונים. שיקול הדעת וכישורי הייצוג האיכותיים של עורך הדין יעזרו לו להבטיח תהליך הוגן תוך שמירה מירבית על הזכויות והאינטרסים.

משרד עורכי דין המתמחה בחדלות פירעון

נקלעתם לחובות? נפתח נגדכם תיק בהוצל"פ והוטלו עליכם הגבלות? חשוב במיוחד לפנות לעורך דין מומחה לחדלות פירעון על מנת שיסייע לכם לשמוע על האינטרסים שלכם. צרו עמנו קשר כבר היום כדי למצות את זכויותיכם המשפטיות.

משרד עורך דין אריק ינאי מתמחה בהליכי מחיקת חובות. צוות המשרד חרט על דגלו להעניק מעטפת שירותים מקיפה ומתקדמת, הכוללת ייעוץ, ליווי וייצוג משפטי בתחומים משפטיים רבים, כמו דיני חדלות פירעון, מקרקעין ונדל"ן, קניין רוחני, משפט אזרחי ומסחרי, ליטיגציה, דיני מקרקעין, דיור ציבורי, דיני בנקאות, משפט מנהלי, תביעות ייצוגיות, פשיטות רגל, כינוס נכסים ופירוק חברות, גביה והוצאה לפועל, מתן ייעוץ משפטי שוטף לרשויות מקומיות, חברות ועסקים וכן הלאה.

עורך דין  מחיקת חובות אריק ינאי הינו חבר בלשכת עורכי הדין בישראל מאז שנת 2003, בעל תואר ראשון במשפטים ובכלכלה מאוניברסיטת חיפה ותואר שני במנהל עסקים בהתמחות בניהול נדל"ן ושמאות מקרקעין מאוניברסיטת חיפה ובעל הכשרה מיוחדת בדיני קניין רוחנ

במידה ואתם נמצאים בצומת דרכים  בנושא חדלות פירעון, צרו עמנו קשר בטופס צור קשר  ואנו נחזור אליכם בהקדם י

שיתוף המאמר:

צרו קשר לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 052-2824649 או השאירו פרטים:

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות התקשרו
052-2824649
או השאירו פרטים:

באתר זה נעשה שימוש בקבצי cookies. המשך גלישתך באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש והפרטיות באתר