תביעה לפינוי מושכר לצורך פינוי דיירים - המדריך המלא

עורך דין אריק ינאי
לייעוץ ראשוני צרו קשר

התקשרו 052-2824649
או השאירו פרטים:

הקראת הכתבה :

תוכן עניינים

תביעה לפינוי מושכר היא סעד מהיר שנועד לפנות שוכר שאינו עומד בהתחייבויותיו על פי חוזה השכירות שעליו חתם, או מסרב להתפנות מהדירה.

מה כוללת תביעה לפינו מושכר 
על פי הוראות חוק בתי המשפט, תביעות לפינוי מושכר מוגשות בבית משפט השלום. במסגרת תביעות אלו, באפשרותו של התובע לדרוש את פינויו של הדייר בלבד. כלומר, על תביעה הכוללת סעדים אחרים פרט לפינוי המושכר להיות מוגשת בנפרד. לפני שנמשיך הלאה, ראוי להדגיש כי תביעות לפינוי מושכר רלוונטיות גם בשכירות שאינה מוגנת על פי הוראות חוק הגנת הדייר.

מתי ניתן להגיש תביעה לפינוי מושכר?

בראש ובראשונה, יש את המקרה הכי נפוץ שהוא דייר שמסרב להתפנות. אם חוזה הדירה כבר הסתיים והדייר לא מוכן להתפנות, קל וחומר אם אינו משלם את שכר הדירה – יש עילה לתביעה ברוב המקרים (כמובן, חשוב לציין שכל מקרה יש לבחון לעומק).

דוגמה למקרים אחרים, יכולה להיות מקרה שבו השוכר מבצע הפרה יסודית של אחד מסעיפי החוזה. לפיכך, אם אחד מסעיפי החוזה הוגדר כתנאי יסודי לכריתת החוזה, יש לכך משמעויות נרחבות על אופן קבלת הפיצויים והסעדים שעומדים לרשות התובע. ברוב חוזי השכירות, תשלום דמי שכירות הינו תנאי יסודי.
חשוב לציין כמו כן, שאם הדייר גרם נזק לנכס, אין אפשרות אין אפשרות לתבוע אותו בקשר לכך במסגרת תביעת פינוי מושכר, אלא שיש צורך בהגשה של תביעה כספית נפרדת.

חשוב להבין – כאשר שוכר אינו עומד בהתחייבות החוזית לתשלום דמי שכירות, למשכיר יש זכות חוקית לנקוט בהליכים לסילוקו  מהנכס. עם זאת, פנייה לערכאות המשפטיות אינה ממולצת כצעד ראשוני לטיפול בבעיה, ויש לנקוט בו רק לאחר שנוצלו יתר האפשרויות.

מה צריך לעשות  כאשר  שוכר הדירה  מסרב להתפנות?

הצעד הראשון המומלץ הוא לשלוח לשוכר מכתב התראה הקובע לוח זמנים להסדרת התשלומים. אם השוכר מתעלם מהאזהרה, אפשר לשקול לגשת להליך גישור לפני תביעה. רק אם השוכר סירב באופן חד משמעי לשלם או לפנות את הנכס, כדאי להגיש תביעה משפטית לצורך פינוי המושכר. הליך זה כולל הגשת תצהיר, חוזה שכירות ומסמכים נוספים לבית המשפט. יתרון ההליך הוא בכך שהוא מאפשר פינוי מהיר ויעיל של השוכר. חשוב להיעזר בעורך דין מנוסה בתחום על מנת להבטיח שההליך המשפטי יתבצע כראוי ובהתאם לחוק.

הליך פינוי מושכר – באילו מקרים ניתנת הרשות לתבוע?

למרבה הצער, מקרים שבהם נאלץ בעל דירה להגיש תביעה בבית משפט השלום כדי לפנות דייר אשר מסרב לפנות את הנכס המושכר אינם נדירים. על מקרים אלה ניתן למנות מצבים בהם:

 • שוכר הדירה מסרב לפנותה בתום תקופת השכירות;
 • לבעל הנכס זכות לדרוש את פינויו על פי חוזה השכירות, אך השוכר מסרב לעשות כן;
 • התקיימה עילה שמהווה הפרה יסודית על פי תנאי החוזה, כמו אי עמידה בתשלום שכר הדירה בשל חדלות פירעון או מכל סיבה אחרת, פגיעה במערכות הדירה ומתקניה, הזנחה חמורה, ביצוע פעולות בדירה המנוגדות לחוזה וכיוצא באלה.

זכרו כי עשיית דין עצמי בעת גילוי ההפרה הינה אסורה במידה שעברו למעלה משלושים ימים מיום כניסתו של הדייר למושכר.

שלביה השונים של תביעה לפינוי מושכר:

הליך משפטי פינוי מושכר מחולק לשני חלקים מרכזיים. ההליך נפתח על ידי הגשתו של כתב התביעה בדיון מהיר שמוגש ע"י עורך דין פשיטת רגל מוסמך וכולל הגשת תצהיר מטעם התובע. לאחר שלושים ימים מרגע מסירתו של כתב התביעה, יהיה על השוכר להגיש כתב-הגנה. ראוי להדגיש כי השוכר אינו רשאי להגיש הודעה לצד ג' או תביעה שכנגד. בתוך שלושים ימים לאחר הגשת כתב ההגנה האחרון, יקבע בית המשפט מועד לקיומה של ישיבת הוכחות. לאחר מכן, באפשרותם של שני הצדדים להגיש אסמכתא קיימת בתוך חמישה עשר ימים.

הדרך לפינוי מוצלח של שוכר מנכס

חוק הגנת הדייר (תשל"ב, 1972) קובע הליכים מדויקים שעל בעלי נכסים לבצע כדי לפנות שוכר מנכס ששכר. תחילה, על בעל הנכס לשלוח לשוכר הודעה רשמית בכתב על סיום תקופת השכירות ודרישה לפינוי הנכס תוך חודש ימים. אם השוכר מסרב, בעל הנכס צריך להגיש תביעה לבית המשפט ולקבל פסק דין המורה על פינוי. החוק מאפשר לשוכר לערער על פסק הדין תוך 15 יום. לאחר מכן, בעל הנכס יכול לפנות להוצאה לפועל בבקשה לביצוע פינוי. על פי החוק, רשות ההוצאה לפועל רשאית לפנות שוכר מנכס לאחר 35 יום ממתן פסק הדין. כדי למנוע עיכובים, מומלץ לבעל הנכס להיעזר בליווי עורך דין במסגרת ההליך. נוסף על כך, חשוב לתעד את מצב הנכס טרם הפינוי ולקבל אישור בכתב מהשוכר על פינוי הנכס והחזרת המפתחות. פינוי שוכר מנכס הינו תהליך הדורש סבלנות ועמידה בלוח זמנים מדויק, אך ניתן לבצע אותו בהצלחה בהתאם לנהלים הקבועים בחוק.

דרך ההתמודדות עם שוכר סרבן שלא משלם

כאשר שוכר אינו מקיים את התחייבותו החוזית ומפסיק לשלם דמי שכירות, המצב מהווה הפרה יסודית של הסכם השכירות. במקרים מסוג זה, למשכיר יש עילה חוקית לתבוע את פינוי השוכר מהנכס באמצעות הליך משפטי.

יתר על כן, גם במקרים בהם השוכר אינו מוכן לשלם חשבונות שונים אשר חלים על הנכס לרבות: חשמל, ארנונה וכן הלאה, הדבר מהווה עילה לפינוי השוכר.

גם אם בתחילת הדרך נראה כי מדובר בשוכר נחמד שלא יעשה בעיות בהמשך, לא ניתן לדעת בוודאות כי הדבר אכן יהיה כך. בעיית פינוי שוכרים שאינם משלמים מהווה את אחת הבעיות המורכבות ביותר בכל תחום הנדל"ן המושכר, חשוב להבין כיצד לפתור את הבעיה בצורה נכונה וחוקית. בחלק מהמקרים, נוצרים מצבים בהם שוכרים אינם מוכנים לעזוב את הנכס, מצבים כאלה דורשים נקיטת פעולות משמעותיות יותר.

החובות של שוכר לפי חוזה שכירות

חוזה שכירות מפרט את התחייבויות השוכר כלפי המשכיר. על השוכר לשלם מדי חודש את דמי השכירות המוסכמים, וכן לשאת בתשלומים שוטפים עבור ארנונה, חשמל, מים ואחזקת הנכס. כמו כן, על השוכר להחזיר את הנכס במצב תקין לאחר תום תקופת השכירות.

אם השוכר אינו עומד בהתחייבויותיו הכספיות או מזניח את הנכס, הוא מפר את החוזה ומקנה למשכיר זכות חוקית לנקוט באמצעים משפטיים. מומלץ לשלוח תחילה התראה ולאפשר לשוכר לתקן את ההפרה. אם הבעיה נמשכת, ניתן לתבוע סילוק יד מהנכס. חשוב להיוועץ בעורך דין כדי לשמור על הזכויות על פי החוזה.

כיצד פועלים במסגרת פינוי שוכר מנכס מסחרי?

כאשר מתעורר צורך לפנות שוכר של נכס מסחרי דוגמת חנות או בית עסק, התהליך החוקי זהה במהותו לפינוי שוכר של נכס מגורים.

כיצד ניתן לפעול בהיעדר הסכם שכירות?

גם כאשר לא קיים הסכם שכירות חתום בין הצדדים, ניתן לנקוט בהליכים משפטיים אם השוכר אינו מקיים את התחייבויותיו. על פי חוק הגנת הדייר, יחסי משכיר-שוכר מוגנים גם ללא הסכם כתוב.

ראשית יש לשלוח לשוכר מכתב רשמי הדורש פינוי תוך פרק זמן סביר. אם השוכר מסרב, ניתן להגיש תביעה לבית משפט על סמך עדויות וראיות לקיום יחסי שכירות. בית המשפט יבדוק את הטענות ויחליט האם לאשר צו פינוי.

עורך דין אריק ינאי
לייעוץ ראשוני התקשרו
04-8622248 או השאירו פרטים:

הרפורמה החדשה בעניין תביעת פינוי מושכר

בשנת 2018 בוצעה רפורמה נרחבת בתקנות סדר הדין האזרחי, שהביאה להחלפתן של התקנות הישנות והמסורבלות בתקנות ששמות דגש על יעילות ומהירות ההליך המשפטי האזרחי. במסגרת תקנות אלה, תביעות לפינוי מושכר תוגשנה בדרך של דיון מהיר (במידה שחוק הגנת הדייר לא חל על הדירה). במסגרת זו, רשאי בית המשפט להורות כי:

 • תביעות שמוגשות במסלול הרגיל לבית המשפט תידונה במסלול מהיר, במידה שבית המשפט סבור כי הן מתאימות לכך.
 • תביעות שכנגד שהוגשו במסלול של דיון מהיר תועברנה למסלול הרגיל, במידה שהן לא מתאימות להתנהל בדרך של דיון מהיר.

לאור העובדה כי בית המשפט רשאי לדון תביעה המוגשת במסלול המהיר ולהפך  מצורפת השוואה בין מסלול דיון רגיל למסלול דיון מהיר:

מסלול רגיל

כתב הגנה: 60 ימים
תביעה שכנגד: אפשרי
הודעת צד שלישי: אפשרי בלי רשות בית המשפט. כתב הגנה על -ידי צד שלישי: תוך 60 ימים.
צירוף תצהיר לכתב הטענות: אין
גילוי מסמכים: קיים שאלון מצומצם וגילוי מסמכים
מועד קיום קדם המשפט: לאחר שהוגש כתב ההגנה וחלף המועד להגשת כתב הטענות האחרון
מספר ישיבות קדם המשפט: בית משפט שלום: עד 2 שיבות, בית משפט מחוזי: עד 3 שיבות
מועד הדיון: נקבע על ידי בית המשפט
סיכום טענות בעלי דין: בעל פה בהקדם האפשרי לאחר סיום הבאת הראיות. בית המשפט רשאי במקרים המתאימים בלבד להורות על סיכומים בכתב.
מועד מתן פסק הדין: ראשונה יינתן בתוםהדיון, בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ -9 ימים, לאחר תום הדיון בהליך

תביעה כספית עד ₪75,000

כתב הגנה: 45 ימים
תביעה שכנגדאפשרי – בלי צירוף בעלי דין נוספים
הודעת צד שלישי: אפשרי רק ברשות בית כתב הגנה על -ידי צד שלישי: תוך 45 ימים
צירוף תצהיר לכתב הטענות: תצהירים מטעם בעלי הדין
גילוי מסמכים: גילוי מסמכים מוקדם (כאשר אין גילוי מסמכים נוסף)
מועד קיום קדם המשפט: תוך 90 ימים ממועד הגשת כתב ההגנה האחרון
מספר ישיבות קדם המשפט: ישיבה אחת
מועד הדיון: תוך 6 חודשים ממועד הגשת כתב  ההגנה האחרון
סיכום טענות בעלי דין: בעל פה ביום הדיון בתביעה, לאחר סיום הבאת הראיות, אלא אם בית המשפט הורה אחרת מטעמים מיוחדים.
מועד מתן פסק הדין: בתום הדיון ולכל המאוחר תוך 14 ימים –א לא אם נשיא בית המשפט אישר מועד מאוחר יותר

תביעה לפינוי מושכר

כתב הגנה: 30 ימים
תביעה שכנגדלא אפשרי  
הודעת צד שלישי: לא אפשרי
צירוף תצהיר לכתב הטענות: תצהירים מטעם בעלי הדין
גילוי מסמכים: גילוי מסמכים מוקדם (כאשר אין גילוי מסמכים נוסף )
מועד קיום קדם המשפט: אין
מספר ישיבות קדם המשפט: אין
מועד הדיון: תוך 30 ימים ממועד הגשת כתב ההגנה האחרון
סיכום טענות בעלי דין: בעל פה ביום הדיון בתביעה, לאחר סיום הבאת הראיות, אלא אם בית המשפט הורה אחרת
מועד מתן פסק הדין: בתום הדיון ולכל המאוחר תוך 14 ימים –א לא אם נשיא בית המשפט אישר מועד מאוחר יותר

אגרה לתביעה לפינוי מושכר

אגרת התביעה לפינוי מושכר בבית משפט השלום משתנה מעת לעת. נכון לשנת 2022, עומדת האגרה על סכום של 669 ₪.

מהם הצעדים שבהם יש לנקוט במסגרת הליך רגיל לפינוי מושכר?

 1. פנייה לעורך דין גביית חובות.
 2. הגשת כתב התביעה לפינוי המושכר + נספחים.
 3. הגשת כתב הגנה על ידי הנתבע תוך שלושים יום.
 4. לכתב ההגנה יצורפו תצהירי העדות הראשית של עדי ההגנה, חוות דעת מטעם מומחה ומסמכים שיהוו אסמכתאות משפטיות. ראוי להדגיש כי היקף הטיעונים והרשימה מוגבל על פי דין ועומד על חמישה עמודים.
 5. בדרך כלל, יסתיים הדיון בבית המשפט לאחר ישיבה אחת, אך ביכולתו של בית המשפט לקבוע מועדים נוספים לדיונים.
 6. כלל העדים אשר הגישו תצהיר יתייצבו בבית המשפט במועד הדיון, אלא אם כן בית המשפט יורה אחרת. כדי להעיד, על העד להגיש תצהיר עדות ראשית.
 7. לאחר ארבעה עשר ימים לאחר סיום הדיון לכל היותר, ייתן בית המשפט את פסק דינו. על פסק הדין להיות תמציתי, אלא אם בית המשפט סבור כי התעורר צורך בהנמקה מפורטת.

שיטת 3 השלבים לפינוי שוכר של עו"ד לפינוי שוכר אריק ינאי

הליך פינוי השוכר כולל שלושה שלבים עיקריים המיועדים להביא לפינוי יעיל וחוקי של השוכר מהנכס:

 1. מוגשת תביעה משפטית לבית המשפט לסילוק השוכר מהנכס המושכר. התביעה כוללת את חוזה השכירות, הוכחות לאי תשלום ומסמכים רלוונטיים נוספים. אם השוכר מסרב לפנות את הנכס למרות פסק הדין, עוברים לשלב הבא.
 2. מבוצעים הליכי הוצאה לפועל לצורך פינוי פיזי של השוכר מהנכס על ידי הרשות המוסמכת. רשות האכיפה והגבייה פועלת על פי החלטת בית המשפט ומפנה את השוכר שמסרב לעזוב מרצונו.
 3. מוגשת תביעה כספית לגביית חובות השוכר – דמי שכירות ופיצוי על נזקים שגרם. מערכת הגבייה מסייעת למשכיר לשוב למצבו הקודם ועוזרת לו לממש את זכויותיו החוזיות.

מומלץ להיעזר בעורך דין מנוסה שילווה את התהליך צעד אחר צעד עד לפינוי מוצלח של השוכר.

איך אפשר לערער על פסק דין בתביעה לפינוי מושכר?

ערעור על תביעה לפינוי מושכר מוגש לפתחו של ביהמ"ש המחוזי. ראוי להדגיש שהגשתו של הערעור כשהיא לעצמה, אינה מביאה לעיכוב ביצוע פסה"ד. לפיכך, במידה שהתובע זכה בתביעתו בבית משפט השלום, הוא יוכל להיעזר ברשות האכיפה והגבייה כדי להוציא לפועל את פינוי הנתבע. במידה שהנתבע מעוניין להבטיח כי לא יפונה מהמושכר עד תום הדיון בערעור, יהיה עליו להגיש בקשת עיכוב ביצוע פס"ד.

מה  לעשות במסגרת הליך מזורז  לפינוי מושכר?

על פי התקנות סדר הדין האזרחי החדשות, תוגש תביעה לפינוי מושכר בדרך של דיון מהיר, כדי לספק מענה יעיל ומהיר. במסגרת זו, יוגש כתב ההגנה בתוך שלושים יום ממועד המצאתו. בנוסף, מועד הדיון יתקיים בתוך שלושים יום מרגע המצאת כתב ההגנה. לבסוף, פסק הדין יינתן עד ארבעה עשר יום מתום הדיון.

היתרונות הגלומים בהליך מהיר לפינוי מושכר בהשוואה למסלול הרגיל

בניגוד להליך הרגיל שעלול להיגרר על פני תקופה ארוכה, הליך מהיר עשוי להסתיים בתוך שישים ימים מרגע הגשתו של כתב התביעה. בנוסף לכך, במסלול של הליך מהיר, הנתבע אינו רשאי להגיש תביעה שכנגד או הודעה לצד שלישי, מה שמייצר יעילות ומבטיח כי התוצאה המשפטית הרצויה תושג תוך זמן קצר יותר. לבסוף, ההליך המהיר מאפשר לבית המשפט לדון אך ורק בתביעה לפינוי המושכר, ותביעות אחרות תבוררנה בנפרד. כל אלה תורמים ליעילות ההליך.

כיצד ניתן לבצע את פסק הדין?

למרבה הצער, לא פעם מסרב הדייר לפנות את המושכר. במקרים אלה, יהיה על התובע לפנות להוצאה לפועל כדי שיבצעו את פסק הדין שאותו לא מכבד הדייר הסרבן. ניתן לפנות ללשכה להוצאה לפועל לאחר שעבר מועד הפינוי כפי שנקבע בפסק הדין.

 במידה שלא נקבע מועד לפינוי המושכר בפסק הדין, באפשרותו של בעל הדירה לפנות להוצאה לפועל בתוך חמישה עשר יום ממועד המצאת פסק הדין. לאחר שייפתח תיק בהוצאה לפועל נגד השוכר, תישלח לו הודעת אזהרה, שתעניק לו עשרים ימים שבהם יוכל להתפנות מן המושכר מרצונו החופשי. לאחר מכן רשאי התובע למלא בקשה לפינוי מושכר על פי הוראות פסק הדין. בבקשה זו יכללו:

 • העתק של פסה"ד;
 • אישור על אודות מסירתה של הודעת האזהרה לרבות הודעת הפינוי;
 • הכתובת שבה יתבצע בפועל פינוי הדייר;
 • המועד שבו ברצונכם כי יבוצע הפינוי;
 • ציון תפקידו של מבצע הפינוי או פרטיו האישיים.

הפינוי יבוצע בפועל עד ארבעה עשר יום לאחר מתן הצו. על ההחלטה בנוגע לצו להישלח למשכיר בתוך ארבעים וחמישה ימים מרגע הגשתה של הבקשה.

כמה עולה תהליך פינוי המושכר בהוצל"פ?

כידוע, לשכת ההוצאה לפועל הוקמה במטרה להוציא לפועל החלטות ופסקי דין שהתקבלו בערכאות המשפטיות. עלויות הפינוי בהוצל"פ כוללות מספר אגרות, הקבועות בתקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ"ח – 1968:

 • אגרת פתיחת התיק במקרה של צו עשה – מאה שמונים וחמישה שקלים;
 • אגרת פתיחת התיק במקרה של פס"ד כספי – פסק דין שניתן באמצעות המסלול הרגיל וכולל הן חיוב כספי והן צו עשה לפינויו של הנתבע, ישנה אגרה ייעודית על סך אחוז מגובהו של החוב (מינימום תשעים ושלושה שקלים)
 • תביעה לפינוי מושכר שכר טרחה – שכר הטרחה משתנה ממקרה למקרה, ותלוי במורכבותו של התיק, באופי התביעה ובסוגיות המשפטיות שההליך מעורר.

הליך פינוי המקרקעין – על הליך הפינוי להתבצע על ידי קבלן לשכה. נכון לשנת 2022, עלותו של ההליך עומדת על 6475 שקלים, וכוללת החזק הוצאות בגין פריצת הדלת, החלפתו של המנעול, שכר עבודה של סבלים לצורך הובלה וארבעה שוטרים. באפשרותו של בעל הדירה לתבוע פיצוי עבור נזקים שנגרמו לנזק על ידי קבלן הפינוי וכן על ידי הדייר עצמו וכן בגין אי תשלום דמי השכירות, אי תשלום חשבונות ואף בגין ההוצאות לצורך ניהול ההליך.

הדרך הנכונה לפינוי שוכר ללא הסכמתו

פינוי שוכר שמסרב לעזוב נכס הוא תהליך מורכב הדורש זהירות רבה. אסור בהחלט לנקוט צעדים חד-צדדיים כמו החלפת מנעולים או ניתוק תשתיות – זוהי עבירה פלילית של "דין עצמי". הדרך החוקית היחידה לפינוי שוכר היא פנייה לערכאות.

חשיבות הייעוץ המקצועי של עורך דין  המתמחה בהליך פינוי שוכר

אין זה מומלץ לנסות ולפנות שוכר מנכס ללא ליווי משפטי מתאים. כשם שלא היינו מנסים לתקן מכונית בעצמנו ללא הכשרה מתאימה, כך גם אין לנהל הליך משפטי מורכב ללא ליווי עורך דין. ייעוץ מקצועי חיוני על מנת למנוע נזקים ולהבטיח תהליך יעיל.

לרוב, כאשר מגיעים למצב שבו יש צורך בפינוי משפטי של שוכר, בדרך כלל מתגלה כי גם הסכם השכירות לא נערך בליווי עורך דין. אם זה המצב, מובן כבר כי אין טעם לנסות ולנהל את התהליך המשפטי באופן עצמאי.

העדיפות היא להשקיע בעורך דין מקצועי שיביא לפינוי מהיר ויעיל של השוכר, ובכך יחסוך זמן וכסף רב. ניסיון לחסוך בכסף בשלב זה עלול דווקא להאריך ולהקשות את התהליך. ייעוץ משפטי איכותי הוא המפתח להצלחה בפינוי שוכר סרבן תוך שמירה על הזכויות ומניעת סיכונים.

מהם היתרונות של ליווי עורך דין בהליך פינוי שוכר

עורך הדין המתמחה בתחום יכול לסייע במגוון דרכים במסגרת הליך הפינוי ולהביא עימו מגוון רחב של יתרונות:

 • גיבוש אסטרטגיה משפטית יעילה – עורך דין בעל ניסיון רב בתחום יוכל לבחון את נסיבות המקרה ולגבש אסטרטגיה משפטית מיטבית שתוביל לפינוי יעיל ומהיר של השוכר שהפר את החוזה. הוא יאתר את הנקודות בהן יש להתמקד בתביעה, יבחר את הטיעונים הטובים ביותר, יחליט מתי כדאי להגיע לפשרה ומתי "ללחוץ" קצת יותר וינצל את מלוא האפשרויות החוקיות להשגת המטרה. אסטרטגיה משפטית נבונה היא מפתח עיקרי לניצחון בתיק פינוי שוכר.
 • הכנת כתבי טענות איכותיים – עורך דין מומחה בתחום ידאג לניסוח מקצועי, בהיר ומנומק היטב של כתב התביעה. טענות חוקיות מוצקות, תיאור ברור של העובדות והוכחות תומכות יציגו את המקרה באופן משכנע בפני בית המשפט. כתב תביעה איכותי וממוקד הוא קריטי להצלחה. כמו כן,עורך הדין יכין כתבי הגנה או תגובה לטענות השוכר. מסמכים משפטיים איכותיים הם מפתח לניצחון.
 • ייצוג בבית המשפט – עורך הדין מנוסה שלקח חלק בדיונים רבים בתחום יפגין שליטה מקצועית בחומר המשפטי וידע כיצד להציג את הטיעונים שלו בצורה משכנעת. הוא ידע להתמודד עם טענות הצד שכנגד, לענות לשאלות השופטים ולנהל משא ומתן אפקטיבי. ייצוג איכותי מגדיל באופן משמעותי את הסיכויים להכרעה מיטבית מבחינת המשכיר בדיון על פינוי השוכר.
 • מניעת טעויות וסיכונים – עורך דין מקצועי יוכל לזהות מראש פגמים אפשריים בהליך המשפטי או במסמכים ולתקן אותם בזמן. כך ניתן למנוע טעויות ולסתום פירצות שהשוכר ועורך דינו ינסו לנצל כדי לפסול את התביעה או לעכב אותה. עורך דין איכותי ידאג מראש למיצוי מלא של הזכויות ולהיעדר פגמים בהליך.
 • ייעוץ בהוצאת פסק הדין לפועל – גם לאחר קבלת פסק הדין לטובת פינוי השוכר, עורך הדין ילווה את יישומו אל מול ההוצאה לפועל. הוא יוודא שהפינוי אכן מבוצע כנדרש ושאין עיכובים או התחמקויות. במידת הצורך, עורך הדין יפעיל אמצעים חוקיים נוספים עד לסילוק סופי של השוכר מהנכס. ייעוץ משפטי צמוד לאורך כל הדרך הוא מפתח למימוש מלא של פסק הדין.

עלות הליך פינוי מושכר המבוצע בידי עורך דין

העלות של ליווי עורך דין בהליך פינוי שוכר היא משתנה ומושפעת מגורמים שונים. המחיר תלוי במורכבות ההליך, בניסיון עורך הדין, באורך ההליך ובאפשרות להגיע להסדר מוסכם עם השוכר. בדרך כלל העלות נעה בין אלפי שקלים לעשרות אלפי שקלים, בהתאם לגורמים השונים.

 חלק מהגורמים אשר משפיעים על עלות הליווי:

 • מורכבות ההליך המשפטי – ככל שההליך מורכב ומסובך יותר, כך גדלה עלות הליווי. לדוגמא, אם השוכר מעלה טענות משפטיות מורכבות כמו דרישה לפיצוי בגין השקעות או זכויות מכוח חוק הגנת הדייר, ההליך יתארך וידרוש עבודה רבה יותר מצד עורך הדין באיסוף ראיות, ניתוח הסכמים, הכנת כתבי טענות והופעה תכופה יותר בבית המשפט.
 • הניסיון של עורך הדין – עורך דין ותיק ומנוסה שטיפל בתיקים רבים הנוגעים לפינוי שוכרים ידע לאתר נקודות תורפה בטענות השוכר ולבנות אסטרטגיה יעילה ומהירה. עורך דין צעיר עם ניסיון מועט עלול להיתקל בקשיים ולגרום להליך להימשך זמן רב יותר (במקרים מסוימים אף לגרום לנזקים).
 • אורך ההליך – כאשר ההליך נמשך זמן רב וכולל דיונים חוזרים ונשנים, ערעורים ובקשות רבות, כך נדרש מעורך הדין להשקיע זמן רב יותר בליווי. גם אם בסופו של דבר התוצאה חיובית, עצם הזמן הרב שהושקע מצדיק מחיר גבוה יותר.
 • נגישות להוכחות וראיות – ככל שההוכחות והראיות התומכות בעמדת המשכיר קשות יותר להשגה, כך נדרש מאמץ רב יותר מעורך הדין באיתור ומיצוי שלהן. לעומת זאת, נגישות גבוהה לחוזים, עדויות ומסמכים תקל על ההליך ותקצר אותו. זמינות הראיות משפיעה על עלות הליווי המשפטי.
 • היקף הנזקים הנטענים על ידי השוכר – ככל שהשוכר טוען לנזקים גבוהים יותר שנגרמו לו לכאורה על ידי המשכיר, כך הוא מנסה להאריך את ההליך ולהגדיל את הסיכוי לפיצוי כספי גבוה. טענות לנזקים בהיקפים גדולים מצריכות עבודה רבה יותר מצד עורך הדין של המשכיר באיסוף ראיות והפרכת טענות.

לסיכום

באופן טבעי, ניהול תביעה לפינוי מושכר עלול לגזול מכם זמן יקר וכסף. לכן, רצוי להסתייע בשירותיו של עורך דין בעל ניסיון בתחום. למשרד עו"ד אריק ינאי למעלה משמונה עשרה שנות ניסיון בניהול הליכים משפטיים לפינוי מושכר. לאורך השנים, ליווה המשרד מאות לקוחות פרטיים ועסקיים במגוון רחב של הליכים משפטיים, לרבות חדלות פירעון, תביעות לפינוי מושכר, גביית חובות, שיקום כלכלי ועוד. במידה שאתם עומדים בפני הגשת תביעה לפינוי מושכר ומעוניינים במעטפת משפטים מקיפה ורחבה, אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות.

שיתוף המאמר:

צרו קשר לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 052-2824649 או השאירו פרטים:

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות התקשרו
052-2824649
או השאירו פרטים:

באתר זה נעשה שימוש בקבצי cookies. המשך גלישתך באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש והפרטיות באתר