מחלקת מקרקעין

עורך דין מקרקעין אריק ינאי –
ליווי וייצוג משפטי עבור לקוחות פרטיים ועסקיים

עורך דין אריק ינאי
לייעוץ ראשוני צרו קשר

התקשרו 052-2824649
או השאירו פרטים:

תוכן עניינים

דיני המקרקעין מסדירים את ההיבטים המשפטיים אשר נלווים לעסקאות ולזכויות בנכסי נדל"ן. החוק המרכזי שמסדיר את דיני המקרקעין במדינת ישראל הוא חוק המקרקעין, התשכ"ט – 1969. חוק זה הוא החוק שמסדיר במדינת ישראל את כלל ענייני המשפט האזרחי אשר עוסקים בתחום המקרקעין. חוק זה, שנחקק בשנת 1969 ונועד להחליף את חוק הקרקעות העותמ'אני, תוקן לאורך השנים 34 פעמים על מנת להתאים למציאות העסקית המשתנה. חוק שני המסדיר את דיני המקרקעין בישראל הוא חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965, שמגדיר את פעילותם של מוסדות התכנון והבנייה במדינת ישראל.

חוקים נוספים שיש לקחת בחשבון הם חוק המכר (דירות), התשל"ה – 1974, שנועד להקנות זכויות ולהגן על רוכשים של דירות וחוק הגנת הדייר, התשל"ב – 1972, שהוראותיו מסדירות את זכויותיהם ואת חובותיהם של בעלי נכסים המושכרים במסגרת דיירות מוגנת וכן של הדיירים המוגנים.

אודות חוק המקרקעין וחוק התכנון והבניה

חוק המקרקעין הוא החוק המרכזי אשר מסדיר את ענייני המשפט האזרחי שנוגעים לענייני נדל"ן ומקרקעין במדינת ישראל.

הטיוטה הראשונה לחוק המקרקעין נוסחה על ידי ועדה בראשותו של השופט משה לנדוי. ועדה זו, שמונתה בשלהי שנת 1949, כללה מומחים בדיני מקרקעין. הוועדה הגישה את המלצותיה בשנת 1959 ומממצאיה עליה כי יש לנסח חוק מקרקעין חדש לחלוטין שיחליף את חוק הקרקעות העות'מאני הוותיק.

שלושת העקרונות המרכזיים שעמדו בבסיסה של הצעת החוק היו ביטול סוגי המקרקעין שנקבעו בחוק הקרקעות העות'מאני והחלפתם בסוג קרקע אחיד, ניהול שיטת רישום לכלל סוגי המקרקעין והרחבת מושג הקרקעין, כך שיכלול אף את הנטוע, הבנוי והמחובר לקרקע.

עורך דין אריק ינאי
לייעוץ ראשוני התקשרו
04-8622248 או השאירו פרטים:

עיקרי חוק המקרקעין

חוק המקרקעין  מגדיר,  מהי חזקה ובעלות במקרקעין. בנוסף לכך, מגדיר החוק מהן עסקאות במקרקעין וקובע דרישת רישום, לפיה כל עסקה במקרקעין טעונה רישום. כמו כן, קבע חוק המקרקעין דרישת כתב, לפיה עסקאות משמעותיות במקרקעין תקפות רק כאשר הן נעשות בכתב. לבסוף, מסדיר חוק המקרקעין מצבים משפטיים שונים, כמו עסקאות נוגדות, תקנת השוק במקרקעין, הגנת הבעלות וההחזקה, שיתוף המקרקעין, בתים משותפים, זכויות במקרקעי הזולת, מקרקעי ציבור ומרשם המקרקעין.

עו”ד מקרקעין - חוק התכנון והבניה

חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה – 1965, הינו חוק אשר מסדיר את הפעילות של מוסדות התכנון והבנייה במדינת ישראל, החל ברמה במקומית וכלה ברמה הארצית. כמו כן, מסדיר החוק את ועדות הערר ואת תכניות המתאר המקומיות, המחוזיות והארציות. לבסוף, קבועים בחוק התכנון והבנייה מאות הסדרים נוספים בתחומים שונים, לרבות סלילת דרכים, סדרי רישוי, שימור אתרים ונגישות לנכים. נכון להיום, תוקן חוק התכנון והבנייה מאה שלושים ושבע פעמים.

חוק התכנון והבנייה מכיל פירוט של עבירות שעונש בצדן. לדוגמה, אדם אשר משתמש במקרקעין ללא היתר, דינו שנתיים מאסר וקנס. בנוסף, מי שעושה שימוש במקרקעין תוך סטייה מתכנית או היתר, דינו שנת מאסר אחת. כמו כן, מגדיר החוק עבירות של שימוש אסור בקרקע חקלאית.

עורך דין נדל"ן - עסקאות בנכסים

עורך דין נדל"ן הוא שחקן מרכזי בעסקאות בתחום המקרקעין. על עסקאות אלה ניתן למנות העברת החזקה בדירה באמצעות השכרתה וכן העברת בעלות בדירה בעסקת מכר. על פי רוב, רכישת או מכירת דירה היא העסקה הגדולה ביותר שעורך אדם בימי חייו. לאור זאת, עורכי דין המתמחים בתחום המקרקעין הם רכיב מרכזי בעסקאות אלה.

חלק משמעותי מהתפקיד של עורך דין מכירת דירה עוסק בזיהוי טעויות בחוזה, בענייני מיסוי או ברישומן של הזכויות, אשר עלולות לגרום לעיכובים בביצוע העסקה או לחסרון כיס לרוכש או למוכר. בנוסף לכך, מבצע עורך דין מכירת דירה מספר בדיקות מקדימות:

עסקאות נדל"ן מתבצעות לעתים במהירות, מה שמצריך את מעורבותו של עורך דין נדל"ן. עורך דין מקרקעין מיומן יברר את זהותו של המוכר ואת מצב זכויותיו בדירה , כי לוודא  שמי שנחזה כבעל הנכס הוא אכן האדם היחיד שמחזיק בזכויות בו, ולא רשומות זכויות נוספות בנכס שמגבילות את יכולתו של המוכר להעביר את זכות הבעלות בנכס, כמו הערות אזהרה, זכות קדימה במקרים של שותפות במקרקעין וכן הלאה.

עורך הדין אמון גם על הטיפול בכל הקשור למסים השונים המוטלים על הצדדים לעסקאות נדל"ן, כגון מס רכישה, היטל השבחה ומס שבח. 

עורך דין נדלן אחראי על ביצוע תכנון מס כדי למצות את כלל ההטבות שלהן זכאי הלקוח. עליו לבחור בקפידה את מסלול ביצוע העסקה ואת עיתויה, כדי להימנע מחיובים שונים במס (כגון מס שבח, היטלי השבחה ומס רכישה), שעשויים להגיע לסכומי עתק. עורך דין נדל"ן מייצג את הלקוח בהליכים השונים מול רשויות המס ואמון על הגשת תחשיבי מס ובחינת שומות המס.

חשיבותו של עורך דין נדל"ן באה לידי ביטוי בעסקאות רכש דירות חדשות מקבלן. בעסקאות אלה באים לידי ביטוי פערי כוחות משמעותיים בין הרוכשים, שהם לרוב אנשים פרטיים שאינם מנוסים בעסקאות מקרקעין, לבין הקבלנים, המיומנים במכירתם של נכסי נדל"ן למאות רוכשים. לכן,  מחובתו של עורך דין  קניית דירה להביא לצמצום הפערים המובנים וניצול הידע והמיומנות שלו לטובתם של הרוכשים. עליו לבדוק את חוזה המכר בצורה קפדנית ולערוך בו שינויים במידת הצורך.

עורך דין דיני מקרקעין אמון על הטיפול בערבות שהקבלנים מחויבים להעמיד לטובתם של הרוכשים. תפקידו המרכזי של עוה"ד הינו לבחור איזה סוג של ערבות מתאים לצרכיו הפרטיקולריים של הלקוח שלו, ואף לוודא כי היא תמומש בעת הצורך. כאשר  עו"ד נדלן נמנע מביצוע הפעולה באופן מקצועי, עלול הלקוח שלו למצוא את עצמו קירח מכאן ומכאן.

מדוע חשוב להיעזר בשירותיו של עורך דין מקרקעין מומלץ?

סביר להניח שרבים מכם צפויים להידרש לשירותיו של עורך דין נדל"ן בשלב זה או אחר לאורך חייכם, שכן עסקאות נדל"ן מורכבות דורשות להיעזר בבעל מקצוע מומחה. מעטפת השירותים המוצעת על ידי משרד  עורך דין אריק ינאי  המתמחה במקרקעין כוללת את ניסוחם של חוזי המכר וחוזי השכירות, ניהול משא ומתן עם הגורמים הרלוונטיים וטיפול בשלבים השונים הכרוכים בביצוע העסקה. עורכי דין מנוסים יימנעו מטעויות משפטיות שעלולות להביא לתוצאות בלתי הפיכות בשלב ניהול המשא ומתן, בנושא מסמכי ההבנה, זיכרון הדברים וניסוחו של הסכם המכר.  

החשיבות של עו"ד מקרקעין שמתמחה בניהול מו"מ וניסוח חוזי מכר

כל אחד מאיתנו צפוי להידרש לשירותיו של עו"ד נדל"ן. משרד עורכי דין מוביל בענף המקרקעין יעניק לכם מעטפת שירותים שחולשת על פני כלל ההיבטים שנלווים לדיני המקרקעין, החל בניסוחם של חוזים פשוטים וכלה בניהול עסקאות מורכבות.

עורך דין מנוסה יביא למניעתן מראש של טעויות משפטיות בשלב ניסוח זכרון הדברים, ויסייע במיצוי זכויותיו של הלקוח. עורך הדין ינהל משא ומתן קפדני וינסח את הסכם הרכישה, תוך ביצוע בחינה מעמיקה של פרטי העסקה הספציפיים.

 עורך הדין יפעל תוך ניצול הידע המעמיק שלו אודות צרכיו הפיננסיים של הלקוח, כולל לימוד לוחות הזמנים הפיננסיים הנדרשים והיכרות עם מעגלי הבטחון הכלכלי והערבויות הנדרשות כדי להגן על הצדדים לעסקה. לצד כל אלה, יתנהל עורך הדין מול כל הגורמים הרלוונטיים לביצוע מוצלח של העסקה, כמו רשויות המס, הגורמים הבנקאיים והרשויות העירוניות. לבסוף, יבנה עורך הדין מנגנונים משפטיים מתקדמים שנועדו להתמודד עם מקרים של הפרות חוזה ותרחישים בלתי מתוכננים, כדי למצות את זכויותיו המשפטיות של הלקוח.

קבלת מעטפת שירותים משפטיים מלאה מעורך דין נדל"ן מומחה

במידה שאתם מחפשים עורך דין מקרקעין בחיפה, חשוב לפנות לעורך דין ותיק ומנוסה, שיעניק לכם מעטפת שירותים משפטיים מקיפה המבוססת על ידע, ניסיון והיכרות מעניקה עם דיני המקרקעין, שיאפשרו לך ליהנות מתוצאות משפטיות אופטימאליות.

משרד עורך דין אריק ינאי  ושות’ עורכי דין למקרקעין, נחשב לאחד ממשרדי הנדל"ן המובילים בישראל. המשרד, בראשותו של עו"ד נדל"ן אריק ינאי, חרט על דגלו להעניק מעטפת שירותים מקיפה לכל לקוח, בהתאמה לצרכיו ולאופייה הייחודי של הפעילות הנדלנית שבה הוא לוקח חלק. המשרד מעניק ללקוחותיו שירות אישי תוך הקפדה על זמינות גבוהה ויחס חם ומקצועי.

לסיכום

עורך דין נדל”ן מלווה כל עסקה החל בשלב ניהול המשא ומתן, עובר בליווי וייעוץ משפטי בשלבי תכנון הפרויקט וכלה ברישום הזכויות והעברת החזקה בנכס. אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר ולקבל שירות אישי ומקצועי לכל אורך הדרך. על מנת לתאם פגישת ייעוץ עם עורך דין מקרקעין אריק ינאי, התקשרו עכשיו

שיתוף המאמר:

צרו קשר לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 052-2824649 או השאירו פרטים:

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות התקשרו
052-2824649
או השאירו פרטים:

באתר זה נעשה שימוש בקבצי cookies. המשך גלישתך באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש והפרטיות באתר