עורך דין מכירת דירה

עורך דין מכירת דירה - המדריך המלא

עורך דין אריק ינאי
לייעוץ ראשוני צרו קשר

התקשרו 052-2824649
או השאירו פרטים:

תוכן עניינים

עורך דין מכירת דירה אחראי על ליווי עסקאות מכר נדל"ן החל משלב המשא ומתן וכלה בהעברת החזקה.

הסתייעות בעורך דין מכירת דירה מיומן ומקצועי תסייע לכם למקסם את פוטנציאל הרווח הטמון בכל עסקה תוך שמירה על השקט הנפשי שלכם. עם הבדיקות שמבצע עורך דין מכירת דירה ניתן למנות:

אילו בדיקות מקדמיות יש לערוך לפני מכירת הנכס?

ישנן חמש בדיקות מקדמיות מרכזיות שעו"ד מכירת דירה מנוסה יערוך לפני החתימה הסופית על הסכם מכר הדירה:

 1. בחינת המצב הרישומי של הנכס בטאבו

  הבדיקה הראשונית והחשובה ביותר אותה מבצע עורך דין רכישת דירה היא בדיקת רישום הנכס בלשכת רישום המקרקעין (הטאבו). במסגרת בדיקה זו נבחנת זהותם של בעלי הזכויות הנוכחיים בנכס, או במילים פשוטות – האם המוכר אכן רשום כבעלים של הנכס אותו הוא מעוניין למכור.

  עורך דין מקרקעין מקצועי ישווה את הפרטים של המוכר כפי שהם רשומים על גבי תעודת הזהות שלו לפרטי בעל הנכס המצויים בנסח הטאבו. אם הדירה לא רשומה בטאבו מפני שהיא נבנתה על מקרקעין בלתי מוסדרים, יבקש עורך הדין טופס אישור זכויות ייעודי מן החברה שמנהלת את הרישום.

  ועמו אנו צפויים לחתום על זכרון דברים לקניית דירה, הוא אכן הבעלים האמיתיים של הנכס.

 1. בחינת שוויה של הדירה

  ככלל, הערכת שוויה של הדירה נעשית על ידי שמאי מקרקעין מוסמך. אף על פי כן, אם אתם בוחרים שלא להיעזר בשמאי לשם הערכת שוויה של הדירה, ניתן לבצע הערכת שווי באינטרנט באתר יד2, מדלן או אתר מידע הנדל"ן של רשות המסים. הפרמטרים שנלקחים בחשבון בעת הערכת שווי הדירה ותמחורה הם מיקומה של הדירה (קרבה למוסדות חינוך, לתחבורה ציבורית, לגנים ופארקים ולאזורי מסחר ופנאי), המצב הפיזי של הדירה, כיווני אוויר, אפשרויות שונות לשדרוג הדירה כמו זכויות בניה וכיוצא באלה. רשום כבעלים של הנכס אותו הוא מעוניין למכור.

  עורך דין נדל"ן מקצועי ישווה את הפרטים של המוכר כפי שהם רשומים על גבי תעודת הזהות שלו לפרטי בעל הנכס המצויים בנסח הטאבו. אם הדירה לא רשומה בטאבו מפני שהיא נבנתה על מקרקעין בלתי מוסדרים, יבקש עורך הדין טופס אישור זכויות ייעודי מן החברה שמנהלת את הרישום.

  ועמו אנו צפויים לחתום על זכרון דברים לקניית דירה, הוא אכן הבעלים האמיתיים של הנכס.

 1. חבויות במס

  עורך דין מכירת דירה יבצע בדיקת חבויות במס שבח ובהיטלים השונים. בדיקת חבות במס שבח נחשבת מסובכת יחסית, לאור מספרם הרב של הפרמטרים שנלקחים בחשבון. על משתנים אלו ניתן למנות את משך הזמן שבו החזיק הבעלים בנכס ובכלל זה המועד שבו נרכש הנכס, גילו של המוכר, כיצד רכש המוכר את זכויותיו בנכס (באמצעות הסכם מכר, בירושה, במתנה וכיוצא באלה), זכויות הבניה בנכס, זכויותיו של המוכר בנכסים אחרים וכן הלאה. נכון להיום, ישנם חמישה מסלולים מרכזיים שבאמצעותם ניתן להפחית את שיעור מס השבח המשולם. על מנת לנצל את אותם מסלולים, יהיה עליכם לעמוד בתנאים אשר נקבעו בסעיפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963. ראוי להדגיש כי שיעור המס נקבע על פי מועד רכישת הנכס.

  במרוצת השנים תוקן חוק מיסוי מקרקעין מספר פעמים, כך ששיעור מס השבח השתנה מעת לעת

  לשם המחשה, אדם שרכש נכס בין אפריל 1961 לנובמבר 2001 חב במס שבח על סך 47% מהשבח הריאלי של הנכס. לעומת זאת, מי שרכש נכס בין חודש נובמבר 2001 לבין דצמבר 2011 ישלם מס בשיעור של 20% מהשבח הריאלי בלבד. לבסוף, מי שרכש נכס לאחר חודש ינואר 2021 ישלם מס שבח בשיעור של עשרים וחמישה אחוזים מהשבח הריאלי. על מס השבח יש להוסיף מס בגובה עשרה אחוזים בגין שחיקת המטבע בשל אינפלציה בגין כל אחד מהתשלומים שהתבצעו עד לסיום שנת 1993.

 1. הערכת שווי רכישה

  שיעור המסים נגזר מההפרש שבין ערך הדירה ביום רכישתה לבין שוויה ביום מכירתה. בנוסף לכך, החוק מעניק למוכרים אפשרות לנכות מגוון הוצאות כמו הוצאות פחת כדי להביא להקטנת השבח, כפי שנפרט להלן. על מנת לבצע פעולות אלה בהצלחה, יש לפנות לעו"ד בעל ניסיון בתחום. לאחר ביצוע הערכת שווי הרכישה, תבוצע בדיקה בוועדות התכנון והבניה וברשות המקומית שבמסגרתה תיבחנה חשיפות אפשריות בהיטלי השבחה וכיוצא באלה.

 1. זכויות בנייה לא מנוצלות וחריגות בניה

  במסגרת בדיקה מקדמית זו, יבחן עורך הדין האם ישנן חריגות בניה בדירה, שעלולות להוריד בצורה משמעותית מערכה ולפגוע במשכנתא שיקבל הרוכש. בנוסף, יפנה עורך הדין למחלקת ההנדסה ברשות המקומית על מנת לבחון האם הדירה חייבת בהיטל השבחה. היטל השבחה הוא מס שמוטל על ידי הרשות המקומית על בעליו של הנכס בגין כל השבחה שחלה עליו. שיעור היטל ההשבחה נקבע על ידי הרשות המקומית ונגזר משיעור עליית ערכו של הנכס.

עורך דין אריק ינאי
לייעוץ ראשוני התקשרו
04-8622248 או השאירו פרטים:

סעיף 39א' לחוק קובע אילו הוצאות מותרות בניכוי

 • הוצאות עבור שכר טרחת עו"ד במסגרת רכישת ומכירת הדירה;
 • מס הרכישה ומס המכירה ששולמו בעת רכישת ומכירת הנכס;
 • דמי ההיוון במקרים שבהם הנכס נבנה על קרקע של מנהל מקרקעי ישראל ששולמו עליה דמי היוון;
 • דמי ההסכמה ששולמו לרשות מקרקעי ישראל על מנת להעביר את הזכויות בנכס במקרים שבהם המקרקעין אינם מהוונים;
 • דמי השבחה או דמי היתר;
 • אגרת רישום הירושה במקרים שבהם הדירה התקבלה בירושה;
 • הוצאות עבור פרסום הנכס לצורך מכירתו;
 • דמי התיווך ששולמו עבור רכישת ומכירת הנכס;
לאחר שההוצאות המפורטות לעיל תקוזזנה, יגיש עורך הדין מטעמו של המוכר שומת מס.

תפקידים נוספים של עורך דין מכירת דירה

 • טיפול במשכנתה על הנכס אם ישנה
  בטרם מכירתו של הנכס, בודקים עורכי דין מכירת דירה האם ישנו חוב בגין משכנתא קודמת על הנכס. אם ממצאי הבדיקה מצביעים על כך שקיימת משכנתא קודמת על הנכס, על המוכר לבצע גרירת משכנתא או לסלק כליל את החוב, וזאת כדי שלא יירשמו שעבודים בנסח הטאבו.
 • הכללתם של מנגנונים משפטיים לצורך הגנה על זכויות המוכר במקרים של הפרת הסכם המכר או עיכובים בתשלום
  על מנת לשמור על האינטרס הלגיטימי של המוכר, עורכי דין מקרקעין מקצועיים יכללו בהסכם מנגנונים משפטיים שנועדו לשמור על זכויות המוכר במקרים של אי עמידה או עיכוב בתשלום. על פי רוב, כוללים חוזי המכר פיצויים מוסכמים וקבועים בגובה עשרה אחוז מן התמורה הכוללת עבור הנכס. ישנם מנגנונים משפטיים נוספים שנועדו להגן על האינטרסים של המוכר, כמו החתמת הרוכש על ייפוי כוח בלתי-חוזר שיאפשר לבא כוח המוכר למחוק את הערת האזהרה שתירשם לטובתו של הקונה עם החתימה על החוזה.
 • בחינה מעמיקה של מצבו הפיננסי של הקונה
  לאור העובדה שבמקרים רבים מכירתו של הנכס נעשית בד בבד עם רכישתו של נכס אחר, יש לוודא כי לוח הזמנים לקבלת התמורה על הדירה שנמכרת נמצא בתיאום עם התשלום על הנכס שנרכש במקומו, ואף מותירים מרווח ביטחון רחב על מנת למנוע מצבים של איחור בתשלומים מצד הקונה, שעלול להביא בתורו להפרת ההסכם בין המוכר לבין בעליה של הדירה שאותה הוא מתכוון לרכוש. על מנת למנוע מצבים כאלה, יש לבחון את המצב הכלכלי של הרוכש ולבדוק את יכולת הפירעון שלו. במידה שהקונה מעוניין לקחת משכנתא, עורך דין מכירת דירה מקצועי יעיין באישור העקרוני שאותו קיבל הקונה מאת הבנק עוד לפני החתימה על ההסכם.

מה יש לבדוק בעת החתימה על החוזה?

לאחר ביצוע הבדיקות המקדמיות, יש להקפיד כי כלל הפרטים המצויים בחוזה נכונים ומדויקים. זכרו כי גם טעויות קטנות עלולות לגרום לנזקים כבדים לאורך הדרך. לכן, חשוב להיעזר בעורך דין מנוסה ומקצועי בשלב עריכת החוזה והחתימה עליו על מנת לשמור על האינטרסים שלכם בכל שלבי המכירה. חוזה מכר דירה כולל בין השאר את הסעיפים הבאים:

 • הצהרה מטעם המוכר שבמסגרתה הוא מצהיר כי הוא חשף בפני הרוכש את כל האינפורמציה הרלוונטית על אודות מצבה של הדירה;
 • הצהרה מטעם הקונה שבמסגרתה הוא מצהיר כי הוא בדק את מצבה של הדירה ובחר לרכוש אותה במצב הנוכחי שבו היא מצויה;
 • התחייבות מצד המוכר להעביר את הבעלות בדירה על שמו של הרוכש וכן התחייבות להעברת כלל המסמכים הדרושים לשם רישומן של הזכויות בדירה על שמו של הרוכש עם סיומה של העסקה;
 • לוח תשלומים הכולל את גובה התשלומים בתמורה לדירה ואת המועדים שבהם הם יבוצעו. בא כוחו של הרוכש יתחייב להחזיק בנאמנות כספים שיבטיחו כי המוכר יעביר תשלומים הדרושים לשם העברת הבעלות בדירה על שמו של הרוכש, כמו תשלומים בגין מס שבח וכיו"ב.

חוזה המכר יובא לרשות המקומית ולרשויות המס, בצירוף תעודת הזהות של הקונה והמוכר על מנת להבטיח את העברת הזכויות בנכס. כדי להבטיח שתהליך המכירה יתבצע כהלכה, רצוי לשכור את שירותיו של עורך דין קניית דירה מנוסה ומקצועי.

סכסוך משפטי בגין אי עמידה בחוזה המכר

במקרה שבו מי מהצדדים לא עומד בתנאי חוזה המכר, ישנם מספר צעדים שניתן לנקוט בהם. במידה שמדובר בהפרה לא יסודית, יהיה על הצד המפר להביא לתיקונה. למשל, במידה שהדירה נמכרה עם מזגן מקולקל, פניה לערכאות תהא מיותרת. תחת זאת, יהיה על המוכר לתקנו בהקדם האפשרי. לעומת זאת, הפרה יסודית (כגון אי עמידה בתשלומי המכר) עשויה להסתיים בביטול מוחלט של ההסכם וכן בהפעלתם של סעיפי פיצויים. על מנת להבטיח את תשלום הפיצויים או את אכיפתו של החוזה, באפשרותכם לפנות לבית המשפט.

כיצד לבחור בעורך דין במסגרת תהליך מכירת דירה?

משרד עורך דין אריק ינאי מעניק מזה למעלה משמונה עשרה שנים מעטפת שירותים מקיפה הכוללת ליווי עסקאות נדל"ן, ניסוח חוזי מכר, ייעוץ וייצוג משפטי וניהול משא ומתן. לעו"ד אריק ינאי תואר ראשון במשפטים ובכלכלה מאוניברסיטת חיפה וכן תואר שני במנהל עסקים עם התמחות בשמאות מקרקעין ובניהול מדל"ן. כמו כן, מכהן עו"ד אריק ינאי כחבר ועדות התחדשות עירונית, חדלות פירעון ומקרקעין בלשכת עורכי הדין, מחוז חיפה. עם לקוחותיו של עורך דין ינאי ניתן למנות גופים ציבוריים כמו עיריות ומועצות מקומיות, לקוחות פרטיים וכן לקוחות עסקיים כגון חברות קבלנות ויזמות.

בין תחומי התמחותו של עורך דין ינאי:

לסיכום

כידוע, עסקת מכר דירה נמנית על העסקאות המשמעותיות ביותר שאדם עורך בימי חייו. לכן, חשוב לא להתפשר על שירות בינוני, שעלול להביא לנזקים גדולים בהמשך הדרך. לכן, מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין מקרקעין בעל רקורד מוכח בניהול מאות עסקות נדל"ן. לפרטים נוספים ולייעוץ ראשוני, צרו עמנו קשר.

שיתוף המאמר:

צרו קשר לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

התקשרו 052-2824649 או השאירו פרטים:

לייעוץ ראשוני ללא התחייבות התקשרו
052-2824649
או השאירו פרטים:

באתר זה נעשה שימוש בקבצי cookies. המשך גלישתך באתר מהווה הסכמה לתנאי השימוש והפרטיות באתר